Anna-Klara

Om Anna-Klara

Med min erfarenheten, kompetens och djupa engagemang har jag utvecklat en förmåga att föra/skapa dialog, skapa förtroende och hantera situationer i olika svårighetsgrad på ett kreativt och konstruktivt sätt. Med tidigare erfarenhet av att i chefs- och ledarrollen ansvara för och samordna den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, personal-handläggning, strategiskDSC_6674 personalutveckling med jämställdhetsfrågor, kvalitetsarbete, rekrytering och personalrätt samt den bakgrund jag har som uppskattad workshopledare, föreläsare och utbildare inger jag  förtroende och har både erfarenhet och kunskap som omfattar ett brett kompetensområde.

Mina personliga kvaliteter och förmågor som lyser igenom är bl a att jag på ett flexibelt och lyhört sätt engagerar, entusiasmerar och inspirerar. Och genom min utvecklade kommunikativa förmåga och mitt mod får jag fram budskapet på ett tydligt sätt, förpackat med både humor och allvar.

Mediala förmågor

Jag har även en helt annan sida som jag haft i smyg sedan jag var liten men som jag släppte loss i sin fulla kraft för 12 år sedan och det är min mediala och andliga sida. Jag har under hela livet utvecklat den men inte vågat integrera den i min business fullt ut förrän förra året! När jag 2001 gick in i väggen och det tog mig 3 år att komma tillbaka till ett liv bättre än jag haft det tidigare så gjorde jag en helomvändning i mitt liv när jag utbildade mig till terapeut i RESANmetoden en metod som gör att man läker från cellnivå och får tillgång till nya bättre sätt att förhålla sig till och som i sin tur gör att jag som individ mår gradvis bättre och bättre och livet går lättare och lättare, läs mer under fliken RESAN. I takt med att jag genomgick RESANprocesser själv och började läka började jag även se vad som var viktigt och värdefullt för mig och vad som var min livsuppgift. Min livsuppgift är att stötta andra människor att sätta fart på sin livsande, bli hela och leva det bästa liv de kan!

Välkommen till LivsFokus Nu och till mig, Anna-Klara!


Utbildningsbakgrund:

Arbetsinriktad rehabilitering (7,5p) 2015

Drama och konflikthantering (15hp) (pågår)

Certifierat medium av Pehr Trollsveden, 2015

Quantum touch-healing, (Helt naturligt, Mora) 2015

Socialpsykologi och förändringsarbete i arbetslivet (7,5p) 2014

IPU- profilanalys, (Institutet för personlig utveckling AB, Stockholm) 2014

Open Space handledarutbildning, (Götene) 2014

Access Bars, (Stockholm), 2013

Touch of Divine, fortsättningskurs på RESAN (The Journey, England), 2009

Diplomerad UL-handledare (Utvecklande ledarskap, Försvarshögskolan, Karlstad) 2008

Workshopledare, Future Café metoden (Future Unlimited, Stockholm) 2007

Processcoachprogrammet, (Future Unlimited, Malmö), 2005-2006

Terapeut i RESANmetoden av Brandon Bays (The Journey, England, Sverige samt Sydafrika) 2004-2005

Avslappningslärare och mental tränare (Siljansnäs) 2003-2004

Engelska 67,5 hp, (Mitthögskolan, Härnösand) 1994-1996