Chefsstöd

Du som är chef eller innehar annan ledande befattning och i någon mening har ett ensamarbete eller en mer eller mindre utsatt position kan det ibland vara bra att ha en fristående samtalspartner. Jag blir ditt bollplank där du kan ventilera, ta upp det du behöver kring ditt ledarskap, få stöd att prioritera eller ett lyssnande öra som kan utgöra såväl stöd som stimulans.

Medarbetarstöd

Kanske har du en medarbetare som under en period behöver extra stöd. Svårigheter i privatlivet kan påverka hur medarbetaren fungerar på arbetsplatsen. Ett tillfälligt stöd av en utomstående kan utgöra ett andrum.

Ge möjlighet att få det extra stöd som kan utgöra skillnaden mellan långvarig nedstämdhet/avtagande engagemang och återhämtning/förnyad arbetsglädje.

Välkommen att höra av dig för hur ett upplägg skulle kunna se ut utifrån dina behov.