Enneagrammet

Enneagrammet

Är ett system som hjälper dig att få fram din personlighet och koppling till ditt själsliga jag och synliggöra din utvecklingsväg så att du kan få växa som människa med större förståelse för dig själv och din omgivning.
Alias: enneagram, esoteriska lagen och personlighetsdiagram

Genom att använda sig av Enneagrammet kan man enligt traditionen göra en självanalys, finna sin personlighetstyp och använda kunskapen i personligt växande. Denna kunskap daterar sig sedan två- och trehundratalet och har sitt ursprung hos kristna mystiker. Det kanske låter gammalt och uråldrigt men faktum är att det är ett av få validerade system som verkligen ger en så omfattande beskrivning av våra olika livsstrategier som Enneagrammet gör. Det bör dock tilläggas att det krävs en viss kunskap för att få fram personlighetstypen (via analysfrågor och ev TYPTEST) och därefter börjar det egentliga arbetet med att frigöra sig från strukturen i de strategierna som vi slagit rot i genom att förstå var vi fastnar och vad vi behöver göra för att finna vår utvecklingsväg igen.

De nio personlighetstyperna enligt Enneagrammet är: 

2 Givaren          3 Presteraren     Romantikern       -Dessa 3 tillhör hjärtcentrum

5 Iakttagaren  6 Tvivlaren          7 Livsnjutaren         -Dessa 3 tillhör huvudcentrum

8 Chefen           9 Medlaren           1 Perfektionisten   -Dessa 3 tillhör bukcentrum

Inom vissa tolkningsskolor används enbart nummer, inom andra både nummer och namn enl. ovan.

Jag erbjuder analys och TYPTEST samt livsvägledande samtal för att fastställa vilken livsstrategi du slagit rot i och vad du kan behöva göra för att hitta din utvecklingsväg och ”jobba” dig friare. Kontakta mig för ett eget upplägg anpassat till dig och ditt behov.