Handledning

Handledningens syfte är att se att varje person har potential att komma fram till kloka beslut. Där en förutsättning är att det sker i dialog och att frågor som uppmanar till dialog, ställs. Handledaren har inte alltid nyckeln till lösningen, men är den som skall vägleda så att de handledda kan hitta nycklarna och nyckelhålen.

Jag erbjuder processhandledning som;

 • handlar om kontinuitet så att processer har tid att uppstå, både individuellt och i grupp
 • innebär att handledningen utgår ifrån vilket behov de handleda uttrycker att de har
 • innebär att träna sig i att reflektera för att förstå både sin egen och andras roller i situationer som uppstår
 • medför att samarbetet och kommunikationen stärks i gruppen i syfte att nå kvalitet i mötet med brukaren
 • innebär att genom att ventilera både möjligheter och svårigheter få frihet i att finna ny energi och alternativa vägar för sitt agerande

Handledarens förhållningssätt och roll är;

 • att vara vägledande och coachande
 • att hjälpa till att strukturera
 • öppenhet och tillåtande hållning
 • att stödja
 • att ge avlastning genom att lyssna
 • att skapa en medvetenhet om sig själv
 • att skapa en ömsesidighet
 • att balansera mellan närhet och distans
 • att vara reflekterande och uppmuntrande
 • att ge utrymme för reflektion
 • att bekräfta den andre
 • att konfrontera – ex v genom öppna frågor

Kontakta mig för mer information om hur ett handledningsuppdrag skulle kunna utformas samt för referenser.