Healing

Zen abstract of bamboo grass with reflection over rippled water, over white background.

Jag erbjuder en timmes intuitiv healingbehandling där vi inleder med att prata om ditt upplevda behov sedan får du lägga dig på massagebänken och ta emot behandlingen. Healingen som jag erbjuder kan användas till fysiska, själsliga eller mentala obalanser. Det finns flera olika former av healing. Jag är en intuitiv healer och använder kärlekens kraft som källa till helande. Beroende på vart obalansen sitter så kan det även komma kanaliserade budskap som stöd för läkeprocessen.

Ordet ”healing” (eng) betyder ”läkning” och har funnits i olika kulturer runt om i världen i tusentals år. Healing är inget nytt påfund (new age) utan snarare (old age) något gammalt och beprövat av människor och kulturer under årtusenden. Healing är en bred behandlingsform som jobbar med hela människan och stödjer kroppen att bättre ta hand om symptom och sjukdomar. Den skapar välbefinnande genom att återställa balansen i sinne, själ och kropp.

Allt i naturen består av energi och frekvenser så även vår kropp. Den består av energi som går i olika bestämda flöden och dessa flöden kopplas samman genom våra chakran.  Dessa chakran är kopplade till olika delar av kroppen och omfattar också intellektet och känslolivet. Om obalans eller blockering uppstår i dessa energiflöden kan det göra dig sjuk. Healing kan lindra smärta och lösa upp blockeringar av energi så att kroppen därmed läker sig själv.