Rehabliteringssamtal

Rehabilitering är en viktig fråga inte minst för den drabbade individen men även för arbetsgivaren. För att kunna arbeta på ett bra sätt i rehabiliteringsärenden är det själva mötet och samtalet med individen som är det viktigaste för att komma vidare mot en hållbar lösning. Tillsammans går vi igenom förutsättningarna för den aktuella rehabiliteringsinsatsen och diskuterar det praktiska genomförandet och önskat resultat.

Individens motivation är den viktigaste faktorn i samarbetet och där har det lösningsfokuserade arbetssättet och det coachande förhållningsättet en viktig roll så att en hållbar förändring av den nuvarande situationen och för framtiden kan ske. Vi har många års kunskap och erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering och hur det konkreta rehabiliteringsarbetet kan göras så effektiv och bra som möjligt. Vi ger även råd och har konkreta lösningar på hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande för att minska antalet sjukskrivningar. Att vara sjuk och sjukskriven innebär i första hand lidande för individen, men bidrar även till kostnader för både företaget och samhället. Därför är det lönsamt för alla att förebygga och förkorta sjukskrivning.

Stresshantering och mental träning kan ingå i rehabiliteringen

 Grunden för stresshantering är att träna sitt mentala jag med sk mental träning, som i sig är en arbetsmetod för att nå positiva resultat och mål. Du kan genom mental träning få hjälp att ändra dina tankar om dig själv och dina förmågor och lära dig tänka och fokusera på rätt saker mentalt, inrikta dig på det du vill nå. Detta har använts flitigt inom idrottsvärlden under många år men har spridit sig så att det nu är tillgängligt för allmänheten.

De positiva effekterna av mental träning är ökad självkänsla, bättre sömn samt bygga energi och samla kraft. Du får ökad koncentrationsförmåga och blir mer positiv. Du lär dig förstå dina känslor och reaktioner, vilket gör at vi har lättare att styra oss själva i stressade situationer.

Mental träning tar bort stressymptom

En viktig del i den mentala träningen ligger i att lära kroppen avslappning för att sänka grundspänningen. Många av oss har för hög grundspänning oavsett om vi känner oss stressade eller inte. Att vara avslappnad eller avspänd är inte samma sak. Att bli medveten om skillnaden gör det lättare att handskas med stress. Vid regelbunden avslappningsträning blir vi lugnare och djupare i andningen, högt blodtryck sänks och sömnen blir bättre.

Välkommen att kontakta mig!